The Media Orel - Don'T Say Brown, Say "Orel".

Framåt eller uppåt?

Vad gör man när man har upptäckt allt, när man har sett allt och när man har gjort allt? Jo, man hittar nya mål i ens liv! Efter det att Marco Polo upptäckt i praktiken hela jorden så ville människan åka utanför cosmos och se allt det andra. Människan åkte ut till månen och upptäckte att vi bara är ett sandkorn i ett vimmel utav galaxer och planeter, men dessvärre så hittade vi inte liv, men man hittade vatten som är ett utav elementen som behövs för liv. Jakten på något större och något bättre har nog i all tid legat i människors hjärtan, men frågan är varifrån har den här viljan att söka efter bättre kommit från? Har den alltid funnits där?