The Media Orel - Don'T Say Brown, Say "Orel".

Ansvar för allt

När man talar om att arbeta och att se till så att allting fungerar så tycker jag att det ändå är en ganska bra sak att på samma sätt komma runt detta problem. Men man säger ändå som så att det fungerar bra och jag tycker hela tiden att man samtidigt skall se till så att det går att få en kontrollansvarig som ser till att arbetet kontrolleras och blir gjort. Men det handlar främst om att hitta någon som kan detta och att se till så det går med alla som redan jobbar där. Det är viktigt att den ansvarige blir respekterad och därigenom trivs.